Pusti video zapis

Podrška malim i srednjim preduzećima u dobijanju kredita

dobarzabanku.rs je nova platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima. Kreirana je kroz partnerstvo USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof. Ideja platforme je da otkloni prepreke malih i srednjih preduzeća u pribavljanju neophodnih kreditnih sredstava, podizanjem nivoa edukacije menadžera i vlasnika preduzeća u domenu kreditnog apliciranja. Ukoliko ste imali pitanja vezana za proces dobijanja kredita, a koja niste mogli ili smeli da pitate predstavnike banke, ova platforma će Vam pružiti te odgovore.

dobarzabanku.rs

Nova platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima.

Kursevi

Proces kreditne aplikacije i Identifikovanje kvalifikovanosti

ALAT

Iskoristite naš alat za procenu kreditnog kapaciteta vaše kompanije


Prof. dr Dragan Lončar
Miloš Bajčetić

Partneri na projektu

Pridružite se velikom broju kompanija koje su stekle nova znanja