Trenutni status
Niste prijavljeni
Cena
Besplatno
Prvi koraci


Besplatno za prijavljene korisnike

Još se niste prijavili na kurs..

Opis kursa

Ovaj kurs će pomoći predstavnicima preduzeća da pravilno procene svoje finansijske potrebe, da razumeju pristup banaka procesu i način njegovog odvijanja, da spoznaju njegove glavne elemente iz perspektive banke, kao i načine na koje je nabolje pripremiti zahtevanu dokumentaciju. Sve to će doprineti većoj verovatnoći obezbeđivanja kreditnih sredstava. Ovaj kurs će u većoj meri biti usmeren na finansijsku analizu, pripremu poslovnog plana, strukturiranje projekata za koje su potrebna sredstva, odnos klijent-banka, te na sam proces njihovog pregovaranja. Dodatno, materijali će predočiti načine na koje poslovne odluke utiču na finansijske izveštaje i značaj kvalitetnih finansijskih informacija. 

Kurs je podeljen u 6 delova, koji pokrivaju najznačajnije determinante procesa i pružaju praktični uvid u uspešno pregovaranje sa bankama, kako bi se osigurala kreditna sredstva. Takođe, kurs uključuje i osnove kreditne analize, kao i objašnjenja bazičnih finansijskih kategorija i osnovnih delova finansijskih izveštaja.  Kurs je napravljen na takav način da pruža predstavnicima MSP neophodna znanja o najznačajnijim elementima kreditiranja. Lekcije u okviru ovog kursa su sledeće:

  • Razumevanje potrebe za kreditiranjem
  • Kako funkcioniše proces apliciranja za kredit
  • Kako uspostaviti adekvatan odnos sa bankom
  • Kreditni zahtev i osnovi kreditne analize
  • Osnovni finansijski izveštaji
  • Priprema poslovnog plana
  • Proces pregovaranja sa bankom